ندای شهروند

مصاحبه با مردم راجع به فولاد کویر آران و بیدگل

مجری: وحید اکرمیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@