مصاحبه مردم آران و بیدگل

مصاحبه با مردم آران و بیدگل درباره روز پدر

 

 

اجرا: سید شهاب مرتضوی

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@