بهداشت و درمان آران و بیدگل

مصاحبه با مردم آران و بیدگل درباره امکانات بهداشتی و درمانی

 

 

اجرا: وحید اکرمیان

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@