مصاحبه با زوج ورزشکار آران و بیدگلی

هادی نجفی دوست - آزاده هوشنگی

مهمان قسمت هشتم برنامه بیشه شیران

جناب آقای شیهان هادی نجفی دوست و سرکار خانم شیهان آزاده هوشنگی

 

 

مجری: جناب آقای وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه: شرکت گسترش صنعت پلیمر ویگل

سایت شرکت: www.vigol-co.com

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@