عکس مصاحبه جناب سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده فرمانده انتظامی آران و بیدگل

(انتشار مصاحبه مهرماه در رسانه پرتو کویر)

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 16 مرداد 1401