مصاحبه با رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آران و بیدگل

جناب آقای ابوذر فردنژاد

 

بمناسبت هفته تربیت بدنی

 

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

فعالیت اصلی ما در تلگرام و اینستاگرام به آدرس زیر:

parto_kavir@