کامران شاهزاده آرانی

گفتگو با آقای کامران شاهزاده آرانی ؛ فعال خبری

 

 

با اجرای: آقای سید مجید سیدی پور

 

اسپانسر برنامه:  

 

توجه:

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس: 

parto_kavir@