مشارکت شهروندان آران و بیدگل و کاشان در انتخابات

مشارکت شهروندان آران و بیدگل و کاشان در انتخابات 1403

مشارکت شهروندان آران و بیدگلی در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری

میزان مشارکت آران و بیدگلی ها ۶۵ درصد در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

۷۲ هزار نفر در شهرستان آران و بیدگل واجد شرایط رای بودند که از این تعداد ۴۶ هزار و ۶۶۹ نفر آرای خود را به صندوق ریختند.


🔴 مشارکت شهروندان کاشانی در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری

میزان مشارکت شهروندان کاشانی در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری را ۴۷/۷ درصد می باشد.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کاشان را به شرح ذیل اعلام کرد؛

جلیلی : ۷۲۷۰۲
پزشکیان : ۳۱۷۱۰
قالیباف : ۱۳۸۵۴
پورمحمدی : ۱۲۰۸

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر