مسعود قدیریان هرکول آران و بیدگلی

کار زیبای هرکول آران و بیدگلی مسعود قدیریان

فیگور مسعود قدیریان قهرمان آران و بیدگلیِ پرورش اندام جهان با بیمار سندروم داون فیگور افتخاری گرفت

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر