مستند ملازمان حرم ؛ شهید مصطفی زاهدی بیدگلی

گفتگو با همسر شهید مصطفی زاهدی

 

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@