مستند مرحومه هنرمند زهرا غنی بیدگلی

سومین قسمت برنامه فرزند هنر

 

 

با تلاش: آقای حسین مسی

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@