متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری در کاشان دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط‌ زیست کاشان: در پی گزارش مردمی مبنی بر حضور متخلفین زنده‌گیر پرندگان وحشی از نوع کبک و تیهو در اطراف یکی از روستاهای بخش برزک، ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست به محل اعزام شدند.

یگان حفاظت این اداره پس از گشت و بررسی منطقه، زنده‌گیر متخلف را در حین تخلف، شناسایی و دستگیر کرده و از متخلفین ۲۰ قطعه کبک و ۲ قطعه تیهو و ادوات شکار و صید از آنها کشف و ضبط شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر