قطعی برق پنج روزه و معرفی به مراجع در انتظار شرکت های پر مصرف در شهرستان آران و بیدگل

در نشستی با حضور علی‌اکبر رضایی فرماندار شهرستان آران و بیدگل و جمعی از مسئولان؛ میزان پیشرفت احداث فاز دوم پست برق ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت ویگل بررسی و ضمن گزارشی از سوی مدیر امور برق شهرستان مقرر گردید:

ا - خودیاری افزایش توان تا ۲۵۰ کیلو وات برای هر کیلو وات ۵ میلیون تومان

۲ - خودیاری افزایش توان بیش از ۲۵۰ کیلو وات برای هر کیلو وات۵/۵ میلیون تومان

۳ - حداکثر توان قابل واگذاری به هر شرکت ۱۰۰۰ کیلو وات

۴ - حداکثر توان قابل فروش ۶۰۰۰ کیلو وات

همچنین با توجه به خاموشی ۲۴ ساعته روزهای شنبه و لزوم روشنائی در شب و روند عادی کار اداری روز، مقرر گردید شرکتهایی که مصرف خود را به زیر ۱۰٪ نرسانند و باعث خاموشی کامل شوند در مرحله اول ۵ روز خاموشی و در مرحله بعدی به مراجع ذیصلاح معرفی گردند.

لذا به شرکت ها توصیه می‌شود قبل از شروع خاموشی دستگاه های خود را خاموش نموده تا مصرف برق به کمتر از ۱۰٪ برسد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر