قانون جوانی جمعیت شهرستان آران و بیدگل

قانون جوانی جمعیت شهرستان آران و بیدگل

شورای اداری و مراسم قرعه‌کشی واگذاری زمین به مشمولین قانون جوانی جمعیت شهرستان آران و بیدگل

شورای اداری و مراسم قرعه‌کشی واگذاری زمین به مشمولین قانون جوانی جمعیت شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر