فیلم کوتاه مراسم حور بابایی (شب نیمه ای)

کارگردان: محمد مقنی باشی

کاری از اعضای هیئت فاطمیه توی ده بیدگل و کانون فرهنگی و هنری میثاق نور با همکاری محله حاج عبدالصمد بیدگل که از ۱۴ شبکه استانی پخش شد.

🎥 محصول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@