فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل

پاسخ کارشناس های فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل به سولات مردم

مجری: وحید اکرمیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@