فوتبال در شهرستان آران و بیدگل

جلسه مشترک استاد مجید جلالی مدرس و مربی اسبق تیم ملی و لیگ برتر فوتبال کشور با اعضای کمیته فنی و توسعه هیات فوتبال شهرستان آران و بیدگل

 با موضوع: راههای  توسعه و پیشرفت فوتبال در شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر