نمای هشتی ویران شده امامزاده محمد هلال

عکسی زیبا و کمتر دیده شده از نمای هشتی ویران شده امامزاده محمد هلال (ع)

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر