عنوان آوری بانوان دوومیدانی کار شهرستان آران و بیدگل در مسابقات استان اصفهان

لیلا قندانی ، فاطمه نمکی و زهرا خلیفه از بانوان دوومیدانی کار شهرستان آران و بیدگل در این دوره از رقابتها حضور یافتند و موفق به کسب نتایج ذیل گردیدند.

مسابقات انتخابی و رکوردگیری تیم دوومیدانی بانوان بزرگسال استان اصفهان روز پنجشنبه ۱۷خردادماه 1403 در ۱۲ ماده با حضور ۷۰ ورزشکار برگزار گردید.

لیلا قندانی در پرتاب وزنه با ثبت رکورد 11 متر و 21 سانتیمتر تنها ورزشکار شرکت کننده در این ماده به عنوان اولی رسید ، فاطمه نمکی هم در ماده پرش طول با ثبت رکورد  5 متر  به عنوان اولی دست یافت و  زهرا خلیفه در ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد 29 متر یک سانتیمتر سوم شد.

لازم به ذکر است نفرات منتخب تیم استان بر اساس تقویم فدراسیون ۲۷و۲۸خردادماه به مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور اعزام خواهند شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر