پناهگاه حیات وحش یخاب آران و بیدگل

عقاب صحرایی Steppe Eagle

عقاب صحرایی یک پرنده شکاری از خانواده(تیره) عقابیان است. طول بدن این پرنده ۶۲ تا ۷۴ سانتی متر و طول دو سر بال ۱۶۵ تا ۱۹۰ سانتی متر است.
عقاب صحرایی در مناطق نیمه بیابانی تا بیابانی کوهپایه و دشت های باز و خشک زیست می کند.
این عقاب از جوندگان(خرگوش و انواع موش)، پرندگان، خزندگان و لاشه حیوانات تغذیه می کند.
در ایران فقط به صورت عبوری(مهاجر) قابل مشاهده است و فراوان ترین عقاب در ایران است.

عکس در پناهگاه حیات وحش یخاب ابوازیدآباد، شهرستان آران و بیدگل گرفته شده است.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر