علی اصغر قاسمی

طوفان؛ جان کودک ۷ ساله ی آران و بیدگلی را گرفت

 باد شدید و طوفان روز گذشته در آران و بیدگل، موجب ریزش دیوار و جان باختن کودک ۷ ساله ی آران و بیدگلی شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر