عباس غنی بیدگلی

صعود هشتم نوجوان آران و بیدگلی عباس غنی بیدگلی

🔹 عباس غنی بیدگلی  کوچک ترین کوهنورد کشور عضو نوجوان گروه ((کوهنوردی کویریان سبز دل)) شهرستان  آران و بیدگل به قله توچال تهران که صعود هشتمش را  به آقا علی ابن موسی رضا (ع)امام هشتم وهشت تن از شهدای خدمت تقدیم کرد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر