سرکار خانم محبوبه مرشدی

محبوبه مرشدی

 

روابط عمومی خبرگزاری پرتو کویر

 

توضیحات: ..................

 

تحصیلات: لیسانس

 

شغل: خبرنگار

 

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

....