با حکم استاندار؛ رئیس کارگروه اجرای انتخابات شهرستان آران و بیدگل منصوب شد

 استاندار اصفهان در حکمی فرماندار شهرستان آران و بیدگل را به عنوان «رئیس کارگروه اجرای انتخابات شهرستان آران و بیدگل» در امر برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ دکتر سیدرضا مرتضوی در این حکم خطاب به علی‌اکبر رضایی آورده است، با عنایت به لزوم برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «رئیس کارگروه اجرای انتخابات شهرستان آران و بیدگل» در امر برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب می‌نمایم.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر