محمدرضا معماری رئیس شعبه تامین اجتماعی آران و بیدگل:
رشد ۵۱ درصدی هدیه ازدواج به بیمه‌ شدگان تامین اجتماعی آران و بیدگل


 محمدرضا معماری گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۶۷ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعطا شد که در مقایسه با سال قبل، ۵۱ درصد رشد دارد.
 
رییس تامین اجتماعی آران و بیدگل که به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا علیهماالسلام در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تبریک این ایام با اشاره به حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان گفت: در سال گذشته حدود ۸۶۷ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان آران و بیدگلی پرداخت شد.
 
محمدرضا معماری ا‌ظهار کرد: مبلغ پرداختی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشدی ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی به ارتباط برخط سامانه تامین اجتماعی با سازمان ثبت احوال کشور اشاره و افزود: برای دریافت «هدیه ازدواج» نیازی به مراجعه حضوری به شعب تامین‌اجتماعی نیست و با مراجعه به سامانه es.tamin.ir  امکان ثبت درخواست آن فراهم است.
 
معماری درباره شرایط دریافت این کمک هزینه گفت: این هدیه در هنگام ازدواج اول به بیمه‌شدگان اجباری تعلق می‌گیرد و بیمه‌شده برای بهره‌مندی از آن باید در پنج سالِ پیش از تاریخ عقد دائم، حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، همچنین در تاریخ عقد بیمه‌شده باید در یکی از کارگاه‌های تحت پوشش سازمان بیمه پرداز باشد.
 
وی تصریح کرد: اگر زن و شوهر، هر دو حائز شرایط مصرح در قانون تامین اجتماعی باشند، این هدیه به هر دو نفر اهدا خواهد شد.
 
رئیس تامین اجتماعی آران و بیدگل عنوان کرد: در حال حاضر ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر که بیش از ۸۰ درصد جمعیت شهرستان آران و بیدگل را شامل می‌شود، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.رئیس شعبه تامین اجتماعی آران و بیدگل:
رشد ۵۱ درصدی هدیه ازدواج به بیمه‌ شدگان تامین اجتماعی آران و بیدگل
 
محمدرضا معماری گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۶۷ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعطا شد که در مقایسه با سال قبل، ۵۱ درصد رشد دارد.
 
رییس تامین اجتماعی آران و بیدگل که به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا علیهماالسلام در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن تبریک این ایام با اشاره به حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان گفت: در سال گذشته حدود ۸۶۷ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان آران و بیدگلی پرداخت شد.
 
محمدرضا معماری ا‌ظهار کرد: مبلغ پرداختی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشدی ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی به ارتباط برخط سامانه تامین اجتماعی با سازمان ثبت احوال کشور اشاره و افزود: برای دریافت «هدیه ازدواج» نیازی به مراجعه حضوری به شعب تامین‌اجتماعی نیست و با مراجعه به سامانه es.tamin.ir  امکان ثبت درخواست آن فراهم است.
 
معماری درباره شرایط دریافت این کمک هزینه گفت: این هدیه در هنگام ازدواج اول به بیمه‌شدگان اجباری تعلق می‌گیرد و بیمه‌شده برای بهره‌مندی از آن باید در پنج سالِ پیش از تاریخ عقد دائم، حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، همچنین در تاریخ عقد بیمه‌شده باید در یکی از کارگاه‌های تحت پوشش سازمان بیمه پرداز باشد.
 
وی تصریح کرد: اگر زن و شوهر، هر دو حائز شرایط مصرح در قانون تامین اجتماعی باشند، این هدیه به هر دو نفر اهدا خواهد شد.
 
رئیس تامین اجتماعی آران و بیدگل عنوان کرد: در حال حاضر ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر که بیش از ۸۰ درصد جمعیت شهرستان آران و بیدگل را شامل می‌شود، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

خبرنگار محبوبه مرشدی بیدگلی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر