مسعود اولیایی

دیدار مسعود اولیایی جوان استعداد یاب فوتبال آران و بیدگلی با بزرگترین ایجنت فوتبال کشور ترکیه

مسعود اولیایی استعدادیاب فوتبال شهرستان آران وبیدگل که درکارنامه درخشان خود با ۲قهرمانی رده امید در۲فصل مسئولیت آکادمی باشگاه استقلال تهران را درکارنامه خوددارد بابزرگترین ایجنت فوتبال کشورترکیه دیدار می‌کند.

آکادمی فنر باغچه
      آکادمی گالاتاسارای
       و درحال مذاکره با آکادمی بورسیا اسپور

نامه نگاری هاومجوز  مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵
باید از طرف فدراسیون فوتبال تهران  وسازمان لیگ تایید وارسال شود.


مسعود اولیایی استعدادیاب فوتبال شهرستان آران وبیدگل که درکارنامه درخشان خود با ۲قهرمانی رده امید در۲فصل مسئولیت آکادمی باشگاه استقلال تهران را درکارنامه خوددارد بابزرگترین ایجنت فوتبال کشورترکیه دیدار می‌کند.

مسعوداولیایی بامعرفی ۵بازیکن به تیم ملی جوانان ایران و ۳بازیکن به تیم ملی امیدایران و۷بازیکن درلیگ برتر فوتبال ایران همچنان درحال معرفی بهترین استعداد ها درسراسرکشور به فوتبال ایران است.

خبرنگار :کامران شاهزاده

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر