اداره حفاظت از محیط زیست کاشان

دستگیری متخلفین شکار در کاشان

بدنبال یک سری کار اطلاعاتی و آگاهی از فعالیت باند متخلف، یگان حفاظت محیط زیست در شعاع ۷۰ کیلومتری کاشان اقدام به کمین و پایش منطقه نموده که خوشبختانه متخلفین قبل از اقدام به شکار دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.


از متخلفین یک قبضه اسلحه غیر مجاز قاچاق، تعدادی فشنگ، دوربین و ادوات مرتبط با شکار کشف و ضبط گردید.
با سکانداری مرتضی جمشیدیان بعنوان مسوول منطقه حفاظت شده کاشان و استفاده از شیوه های سختگیرانه و تجربی در کشف یا ممانعت از تخلفات شکار، خوشبختانه به میزان قابل توجهی از شکار غیر قانونی کاسته و شکارچیان متخلف ناامنی محسوسی را در حال تجربه کردن می‌باشند.
برای رسیدن به این مهم، مجموعه افراد و مامورین یگان حفاظت، متحمل سختی‌های فراوانی می‌باشند که بایسته است قدردان زحمات ایشان بوده و شهروندان نیز جهت حفظ این میراث طبیعی بیش از پیش همکاری داشته باشند.

اداره حفاظت از محیط زیست کاشان
یگان حفاظت

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر