امیر زارع پور ، ابوالفضل ارباب ، محمدحسین خرم آبادی ، محمد صادق عباسپور

درخشش پسران حافظ قرآن آران و بیدگلی در مسابقه شبکه قرآن و معارف سیما

درخشش پسران حافظ قرآن آران و بیدگلی در مسابقه ی "قرآنی ها" پخش از شبکه قرآن ومعارف سیما

اعضای گروه قرآنی آران و بیدگل آقایان : امیر زارع پور ، ابوالفضل ارباب ، محمدحسین خرم آبادی ، محمد صادق عباسپور

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر