درخت سر اسب کاشان

حمله به یک جاذبه طبیعی/ قطع درختی که تبدیل به «سر اسب» شده بود

درختی که طی سال‌های اخیر و به طور طبیعی در منطقه جزه کاشان به شکل «سر اسب» درآمده بود هفته گذشته قطع شده است.

این درخت در منطقه «آستانه» از توابع روستای جزه کاشان به یک جاذبه طبیعی بین کوهنوردان و طبیعت گردان تبدیل شده بود.

این روزها حجم قلع و قمع درختان به پایه‌های خشک هم رسیده و بسیاری از پایه‌های درختان خشک در جای‌جای شهرستان قطع می‌شود.

قصه تک درختی که به شمایل و هیئت «سر اسب» در ارتفاعات «اسونه» بود وبرگ خاطرات طبیعت‌گردها و کوهنوردان را توزین می‌نمود، متأسفانه مورد دستخوش اره برقی قرار گرفته ست.

کاش برخی بگذارند انسان‌ با خاطرات طبیعت زندگی کند، بگذارند پرندگان بخوانند و طبیعت نفس بکشد و..

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر