بیست و سومین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: دختران طلائی ؛ آزاده چاقیان و پارمیدا رزاق زاده

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@