دومین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبر گزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: حصار سلجوقی کاشان (مکان توریستی و تاریخی)

لینک اصلی فیلم و دانلود

 

---------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@