کنار گذر آران و بیدگل

فیلم بسیار جذاب از حس و حال جمعه های پاییزی کنارگذر کویر آران و بیدگل

 

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@