تولد ۱۰۰ سالگی برای یکی از اهالی آران و بیدگل

حاجی فرهنگ مرشدی

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@