فعال محیط زیست آران و بیدگل

توصیه ها و گلایه های فعال محیط زیست در ریختن زباله در کویر مرنجاب شهرستان آران و بیدگل

💢کار زیبای ایشون برای پاکسازی محیط
💢قبل و بعد این عملیات پاکسازی زباله ها

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر