تریبون آزاد آران و بیدگل

تریبون آزاد در آران و بیدگل

دورهمی و گفت‌وگو با موضوع انتخابات        

زمان: پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ _ مکان: پارک شادی آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل
حوزه بسیج خواهران کوثر _ حوزه مقاومت بسیج امیرالمومنین علی (ع)

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر