کانون تخصصی والیبال شهید هادی آران و بیدگل

برگزاری اولین همایش ورزشی دختران کانون تخصصی والیبال شهید هادی آران و بیدگل

این همایش با محتوای روانشناسی و تغذیه ورزشی با حضور کارشناسان بزرگوار و آشنایی با اهداف و برنامه های کانون شهید هادی زیر نظر باشگاه مقاومت ، با حضور مسئولان شهرستان آران و بیدگل در حسینیه شهدای بسیج در روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه برگزار شد

خبرنگار: ریحانه عقیقی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر