ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان آران و بیدگل

برگزاری ایستگاه صلواتی وموکب الحسین شهدای فراجا ومراسم جشن عید قربان و عید غدیر خم ودهه ولایت وامامت و پخش شربت مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان آران و بیدگل
💢معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر