برنامه گفتگو محور بیشه شیران

مهمان قسمت چهارم: محمدجواد نجاتخواه بیدگلی

مجری: وحید اکرمیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@