پزشکان آران و بیدگل

برنامه حضور پزشکان درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌ تخصصی آران‌ و بیدگل در تیر ۱۴۰۳

بیمارستان سیدالشهدا

 بیمارستان ثامن الحجج

درمانگاه بوعلی سینا

خدمات ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص و کارشناسان مجرب در درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با تعرفه دولتی انجام می‌شود.

بیمارستان ثامن الحجج

 

****

 

بیمارستان سیدالشهدا

 

***

 

درمانگاه بوعلی سینا

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر