برنامه ایستگاه انسانیت

مهمان قسمت دوم؛ دکتر ابوالفضل شجری

 

مجری: وحید اکرمیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@