سازمان مردم نهاد در شهرستان آران و بیدگل

بررسی تقاضای تأسیس دو سازمان مردم نهاد در شهرستان آران و بیدگل

نشست شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد این شهرستان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و نمایندگان تشکل‌ها در محل فرمانداری برگزار و درخواست تأسیس دو سازمان مردم نهاد مؤسسه خیریه بیمارستان ثامن‌الحجج(ع) و مؤسسه کارگشایی دکتر سلمانی در دستور کار این شورا قرار داشت.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر