مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برکت

بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برکت آران و بیدگل توسط هلال احمر آران و بیدگل

بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برکت و اهدای دارو توسط پرسنل و اعضای خانه هلال مرکزی شهرستان آران و بیدگل مصادف با عید سعید قربان و روز عرفه ( خرداد ماه 1403 )

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر