سی و ششمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور ایستگاه انسانیت

مهمان قسمت اول؛ مصاحبه با خانم دکتر فرشته سعدآبادی

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: سرکار خانم مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@