نوستالژی؛ انتخابات دهه ۵۰ در آران و  بیدگل

مرحوم عباس قیصری شهردار آران و بیدگل در این عکس دیده می شود.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر