پزشکیان و جلیلی

انتخابات به مرحلهٔ دوم رفت

🔹کل آرای شمارش‌شده: ۲۴.۵۳۵.۱۸۵ رأی

🔹مسعود پزشکیان: ۱۰.۴۱۵.۹۹۱ رأی    🔸سعید جلیلی: ۹.۴۷۳.۲۹۸ رأی
🔹محمدباقر قالیباف: ۳.۳۸۳.۳۴۰ رأی     🔸مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶.۳۹۷ رأی

 

آمار مشارکت کلی در شهرستان آران و بیدگل : ۶۵.۶ درصد

 

🔹میزان مشارکت: ۴۰ درصد

🔸با مشخص‌شدنِ آمار نهایی، پزشکیان و جلیلی به دور دوم رفتند.


براساس قانون جمعۀ بعدی دور دوم انتخابات برگزار می‌شود

🔹زمانِ تبلیغات بعد از اعلام وزارت کشور آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از روز رای‌گیری ادامه خواهد داشت.

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر