شهرک سلیمان صباحی بیدگلی

امور برق آران و بیدگل از تعدادی صنایع شهرک سلیمان صباحی بیدگلی تقدیر کرد

با سلام و احترام، پیام اداره برق شهرستان آران و بیدگل

" در اقدامی قابل تحسین، در تاریخ شنبه ۱۹ خرداد تعدادی از صنایع شهرک‌ صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی که از فیدر ۸ تغذیه میشدند، با رعایت الگوی مصرف ، بار مصرفی خود رابه زیر۱۵٪ رساندند.


لذا با مشخص شدن این کاهش چشمگیر مصرف در نمودارهای کنترل وبا اعلام خبر پایداری شبکه توزیع، بلافاصله نسبت به وصل برق این  قسمت( بلوار اندیشه و قسمتی از فرعی ۴ که به فیدر ۸ متصل بودند)توسط سیستم اقدام گردید.
 امور برق شهرستان آران و بیدگل از صاحبان محترم صنایعی که در مدیریت مصرف برق بمنظور جلوگیری از اعمال خاموشی ودرنهایت تعطیلی صنایع مشارکت فعال داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و توصیه می‌کند با کاهش مصرف تا زیر ۱۵٪ انشاالله تابستان امسال را بدون خاموشی وبا سلامت پشت سر بگذاریم.
 صنایعی که الگوی مصرف را رعایت کردند عبارتنداز:
 قصر ایرانیان، آتیه سبلان، کوروش، سپهردرخشان، گسترش صنعت پلیمر،
 ساویزبافت
، خاتم آران،
 تمدن فرش، آسایش۲
، ماهوت ریس، نساجی آراد
 روابط عمومی اموربرق آران و بیدگل"

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر