شطرنج باز آران و بیدگل

افتخار آفرینی تیم شطرنج مدیریت درمان کاشان با حضور شطرنج باز شهرستان آران و بیدگل با کسب رتبه دوم انفرادی و مدال نقره توسط محمد حسین کریمی راد در بیست و یکمین المپیاد ورزشی شطرنج کارکنان سازمان تامین اجتماعی _ شیراز

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر