اطلاعیه مهم اداره برق آران و بیدگل

طلاعیه مهم اداره برق آران و بیدگل به هیئات مذهبی شهرستان

توصیه های مهم ایمنی برق در عید قربان ، عید غدیر ،  محرم و صفر جهت مطالعه و آگاهی و اجرا در هیئات محترم مذهبی شهرستان آران و بیدگل

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر