تعامل و هم اندیشی فرماندهی انتظامی شهرستان آران و بیدگل و ناحیه مقاومت بسیج و قدردانی دکتر رضایی فرماندار شهرستان از اقدامات طرح نور (عفاف و حجاب) و...

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر