اتباع خارجی غیر مجاز در کاشان

اتباع خارجی غیر مجاز پس از شناسایی و دستگیری از کاشان طرد می شوند

فرماندار ویژه شهرستان کاشان با بیان اینکه قرارگاه طرد استان به ریاست استاندار در هر جلسه پیگیر آمار دستگیری اتباع غیر مجاز سهمیه کاشان است تاکید کرد:اتباع خارجی مقیم کاشان که کارت آمایش داشته،و در واقع سال هاست در منطقه ساکن بوده،ازدواج کرده و دارای فرزند هستند منعی برای اقامت ندارند.

حمیدرضا محمدی اظهار کرد:کاشان بیش از ۷۰ شهید مدافع حرم از اتباع افغانی دارد و یک سرمایه محسوب شده که کمتر شهری از آن برخوردار است و اشتغال اتباع مجاز بیشتر در مشاغلی بوده که نیروی کار ایرانی اهتمام و علاقه ای برای انجام آنها ندارد.

وی افزود:اتباع غیر مجاز می بایست احساس کنند کاشان برای آنان ناامن است و قرارگاه طرد شهرستان با حضور نیروی انتظامی و برخی نهادهای دولتی مانند اداره کار به دنبال جمع آوری آنهاست.

خبرنگار: سعیدغلامی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر